svatební fotograf

Vše, co vás kdy zajímalo o svatbě, ale báli jste se zeptat

Odpovědi na všechno, co jste kdy chtěli vědět o svatbách.

Co vás zajímá o svatbě?

ABCDFGHKMNOPRSŠTÚVZŽ

A

B

C

D

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

Š

T

Ú

V

Z

Ž

Anulace svatby
Dokdy se dá zrušit sňatek v České republice? V České republice není žádná doba, kdy by šlo ještě sňatek zrušit. Sňatek se může anulovat pouze z důvodů, kdy je zjištěno dvojnásobné manželství, nezletilost, příbuzenský vztah, chybné právní provedení sňatku, nebo omezená právní způsobilost. Manželé nesmějí být ke sňatku donuceni násilím.
Barvy
Jakou barvu šatů nevěsty? viz Nevěsta
Jakou barvu saka ženicha? viz Ženich
Jakou barvu kravaty ženicha? viz Ženich
Ceny
Jaká je cena malé svatby? Cena malé svatby je zhruba 20.000 až 50.000 Kč.
Jaká je cena svatby pro 20 lidí? Cena svatby pro 25 lidí je zhruba 25.000 až 50.000 Kč.
Jaká je cena svatby pro 50 lidí? Cena svatby pro 50 lidí je zhruba 50.000 až 150.000 Kč.
Jaká je cena svatby pro 100 lidí? Cena svatby pro 100 lidí je zhruba 100.000 až 200.000 Kč.
Jaká je cena svatby na osobu? Cena svatby je zhruba 500 až 3.000 Kč na osobu.
Kolik stojí svatba? Svatba stojí zhruba 20.000 až 300.000 Kč.
Jaká je cena svatby na úřadě? Cena svatby na úřadě, pod který spadá bydliště jednoho ze svatebčanů, je zdarma. V jiné situaci se platí poplatky do výše zhruba 3.000 Kč.
Jaká je cena svatby v kostele? Cena svatby v kostele nebývá určena. Je však obvyklé přispět dobrovolnou částkou zhruba 500 až 3.000 Kč. Cena civilní svatby v odsvěceném kostele je zhruba 3.000 až 20.000 Kč.
Jaká je cena svatby na statku? Cena za svatební obřad na statku je zhruba 5.000 až 10.000 Kč.
Jaká je cena svatby na zámku? Cena za svatební obřad na zámku je zhruba 10.000 až 15.000 Kč.
Jaká je cena svatby na klíč? Cena svatby na klíč začíná zhruba na 30.000 Kč.
Jaká je cena za svatební hostinu? Cena za svatební hostinu je zhruba 500 až 1.500 Kč na osobu.
Kdo co platí na svatbě? V současnosti si celou svatbu platí sami snoubenci. V minulosti platili rodiče nevěsty svatební šaty, svatební oznámení a svatební hostinu. Rodiče ženicha platili pití, hudbu a svatební cestu.
Kolik stojí svatební fotograf? viz Fotografování
Jaká je cena focení svatby? viz Fotografování
Jaká je cena za svatební video? viz Video svatební
Jaká je cena DJ na svatbu? viz Hudba na svatbu
Jaká je cena svatební koordinátorky? viz Koordinátorka svatební
Jaká je cena za svatební účes? viz Vizážistka svatební
Jaká je cena svatební kytice? viz Kytice svatební
Jaká je cena svatební kytice na auto? viz Kytice svatební
Kolik stojí nové svatební šaty? viz Nevěsta
Kolik stojí půjčit si svatební šaty? viz Nevěsta
Jaká je cena za svatební oznámení? viz Oznámení svatební
Jaká je cena za svatební dort? viz Dort svatební
Jaká je cena za svatební koláčky? viz Koláčky svatební
Jaká je cena snubního prstenu? viz Prsten snubní
Den na svatbu
Který je nejlepší den na svatbu? Nejčastějším dnem pro svatbu je sobota, poté pátek. Nejlepší den na svatbu můžete vybrat dle tohoto průvodce.
Které je nejlepší datum svatby? Nejlepší datum na svatbu pro každý rok najdete v tomto velkém přehledu.
Dort svatební
Kdy krájet svatební dort? Svatební dort můžeme krájet kdykoli v průběhu svatebního dne. Někdy se krájí dort hned po obědě, většinou ale až později odpoledne. Pokud nejsou všichni hosté pozvaní na oběd a dorazí až později, měli by mít možnost vidět ještě nerozkrájený dort. Navíc oběd bývá někdy tak velký, že svatebčané po něm stěží dokážou sníst ještě i dort.
Jaká je cena za svatební dort? Cena za svatební dort je přibližně 2.000 Kč až 8.000 Kč. Pro 50 hostů stojí svatební dort zhruba 5.000 Kč.
Jak se krájí svatební dort? Svatební dort krájí nevěsta a ženich společně, tj. oba drží nůž společně.
Kdo první ochutnává svatební dort? Svatební dort ochutnávají lidé dle etikety postupně dle čestného pořadí. Nejdřív tedy dostane dort maminka nevěsty, maminka ženicha, atd. Jiný zvyk je ten, že první ukrojený kousek ze svatebního dortu jedí nevěsta a ženich, vzájemně se s ním krmí podobně jako při společné polévce.
Družičky
Jaký je správný počet družiček na svatbě? Správný počet družiček na svatbě se neřídí podle žádného pravidla. V Česku bývá počet družiček obvykle v rozmezí 1 až 5. Čím větší svatba, tím bývá více družiček.
Fotografování
Kolik stojí svatební fotograf na celý den? Cena za focení celého svatebního dne je většinou 8.000 Kč až 20.000 Kč. (zdroj)
Jaká je cena za focení svatebního obřadu? Cena za focení svatebního obřadu je většinou 2.000 Kč až 8.000 Kč. (zdroj)
Gratulace
Ze které strany se gratuluje novomanželům po obřadu? Gratuluje se směrem od nevěsty. Tedy nejdříve nevěstě, poté ženichovi.
Hudba na svatbu
Jaká je cena DJ na svatbu? Cena DJ na svatbu je zhruba 10.000 až 15.000 Kč.
Koláčky svatební
Jaká je cena za svatební koláčky? Cena za jeden svatební koláček je zhruba 7 Kč. Cena za 1 kilogram svatebních koláčků je zhruba 300 Kč.
Koordinátorka svatební
Jaká je cena svatební koordinátorky? Cena celodenní koordinace svatby je zhruba 10.000 až 15.000 Kč.
Kytice svatební
Kdy se hází svatební kytice? Svatební kytice se hází většinou večer. Musí být už po svatebním obřadu a po fotografování. Nemělo by to být později než po západu slunce (kvůli focení hodu svatební kytice).
Jaká je cena svatební kytice? Cena svatební kytice je přibližně 2.000 až 3.000 Kč.
Jaká je cena svatební kytice na auto? Cena svatební kytice na auta je zhruba 1.000 Kč.
Matrika
Kdo vydává oddací list? Oddací list vydává matriční úřad v místě sňatku do 30 dní. Oddací list je jedním z matričních dokladů.
Nevěsta
Kdo drží vlečku svatebních šatů a závoj nevěsty? Vlečku svatebních šatů (závoj) nesou družičky.
Kolik stojí nové svatební šaty? Nové svatební šaty stojí přibližně 15.000 až 30.000 Kč.
Kolik stojí půjčit si svatební šaty? Cena za půjčení svatebních šatů je zhruba 2.000 až 18.000 Kč.
Na které straně ženicha stojí nevěsta? Při civilním obřadu stojí nevěsta po pravé straně ženicha. Při církevním obřadu stojí nevěsta po levé straně ženicha a od oltáře odchází po pravé straně ženicha.
Na kterou nohu patří podvazek nevěsty? Podvazek nevěsty se může nosit na obou nohou. Některé zdroje říkají na pravé noze, jiné říkají na levé noze, blíže k srdci.
Jakou barvu pro svatební šaty? Obvyklé barvy pro svatební šaty jsou: bílá, champaigne (šampaňská), smetanová a ivory (slonová kost). Nezáleží na věku nevěsty.
Obřad svatební
Jaká je délka svatebního obřadu v kostele? Délka svatebního obřadu v kostele je zhruba 30 až 90 minut. Delší čas trvá varianta se mší, kratší čas trvá varianta bez mše (když jeden ze snoubenců není věřící).
Oddávající v ČR
Kdo může oddávat v České republice? Starosta, místostarosta, jiná pověřená osoba (např. člen zastupitelstva obce nebo městské části), pověřená osoba registrované církve nebo náboženské společnosti
Oznámení svatební
Kdy poslat svatební oznámení? Svatební oznámení se obvykle posílá 1 až 3 měsíce před svatbou. Někdy se roznáší i pár týdnů nebo dnů před svatbou spolu se svatebními koláčky. Čím dříve se adresáti dozvědí termín svatby, tím dříve si mohou přizpůsobit svoje plány a nestane se, že by kvůli svatbě museli měnit odjezdy na dovolenou. Minimálně rodina, která na svatbě nesmí chybět, by se o termínu svatby měla dozvědět co nejdříve, tedy ještě před rozesláním svatebních oznámení.
Komu se posílá svatební oznámení? Svatební oznámení se posílá všem lidem, které snoubenci zvou na svatební obřad. Svatební oznámení není pozvánkou na hostinu, ta se přikládá ke svatebnímu oznámení zvlášť. Pokud adresát svatebního oznámení nemá přijít ani na svatební obřad, neuvede se místo a čas obřadu. Do každé rodiny stačí zaslat jedno svatební oznámení.
Jaká je cena za svatební oznámení? Cena za jedno svatební oznámení je zhruba 30 až 80 Kč.
Proslovy na svatbě
Kdo má mít proslov na svatbě? Proslov na svatbě má mít tradičně otec nevěsty. V praxi to bývá i druhý otec, sám ženich nebo svědkové. Proslov může mít kdokoliv ze svatebčanů.
Prsten snubní
Jaká je cena snubních prstenů? Cena snubních prstenů je přibližně 5.000 až 20.000 Kč.
Jaký materiál pro snubní prsteny? Snubní prsteny se vyrábějí z oceli, palladia, platiny, stříbra, titanu, wolframu nebo zlata. Všechny materiály pro snubní prsteny mají své výhody a nevýhody.
Rodiče
Na které straně jde tatínek nevěsty? Tatínek nevěsty jde po její levé ruce. Podle etikety chodí dáma vždy po pravici muže, která je silnější, může proto snáze zachytit dámu při jejím klopýtnutí. (Výjimkou je situace, kdy z některé strany hrozí větší nebezpečí, pak může jít muž i na druhé straně.)
Rozlučka se svobodou
Kdo má organizovat rozlučku se svobodou? Rozlučku se svobodou obvykle organizují svědkové nebo jiní kamarádi snoubenců, nebo snoubenci sami.
Slib svatební
Jak zní svatební slib v kostele? Já [jméno] odevzdávám se tobě [jméno] a přijímám tě za manžela/manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Svědci na svatbu
Jaké jsou povinnosti svědků na svatbě? Svědkové na svatbě se starají o hladký průběh svatby, koordinují lidi (pokud není na místě koordinátorka), svědkyně pomáhá nevěstě s oblékáním a vizáží v průběhu celého dne, svědek ženicha má před obřadem zodpovědnost za snubní prsteny. Svědek mívá často proslov na svatbě.
Tanec na svatbě
Jaká jsou pravidla pro tanec s rodiči? Tanec s rodiči následuje hned po novomanželském tanci ženicha a nevěsty. Prvním v pořadí je tanec nevěsta s jejím otcem, následují tance s dalšími rodiči.
Video svatební
Jaká je cena za svatební video? Cena za svatební video je zhruba 13.000 až 20.000 Kč.
Vizážistka svatební
Jaká je cena za svatební účes? Cena za svatební účes je zhruba 2.000 Kč. Svatební vizáž spolu se zkouškou účesu a make-upu stojí zhruba 6.000 až 10.000 Kč.
Výročí svatby
Jaké jsou názvy výročí svatby? Všechny názvy výročí svatby najdete v tomto seznamu.
Vývazky svatební
Na kterou stranu se dává myrta? Myrta a vývazky se připevňují na levou stranu hrudníku svobodným svatebčanům, ale na pravou stranu ženatým a vdaným svatebčanům.
Zábava svatební
Jak zabavit svatební hosty? Velký seznam svatebních her najdete tady.
Jaké jsou ceny do svatební tomboly? Seznam cen do svatební tomboly najdete tady.
Jaké jsou otázky do svatebního kvízu? Seznam otázek do svatebního kvízu najdete tady.
Ženich
Který knoflík u saka zapnout? Jediný rozepnutý knoflík saka má být ten nejspodnější.
Co je to korsáž? Korsáž je odobná kytička, která se připíná na sako ženicha.
Kam se ženichovi připíná korsáž? Korsáž se připína na levou klopu saka ženicha. Rozhodně nepatří do kapsy saka.
Jakou barvu pro oblek ženicha? Obvyklá barva pro oblek ženicha je tmavě modrá. Může být ale i světlá krémová a šedá. Spíše nevhodná pro svatbu je černá barva.
Jakou barvu košile pro ženicha? Barva košile ženicha nebo kravaty by měla být shodná s barvou svatebních šatů nevěsty. Barva košile ženicha by neměla být stejná jako barva dekorace svatební hostiny.
Měl by mít ženich kravatu nebo motýlka? Ženich může mít kravatu i motýlka.
Jakou barvu kravaty pro ženicha? Barva kravaty ženicha by měla být shodná jako barva svatebních šatů nevěsty. Pokud je však stejná barva zvolená už pro košili, může se vybrat jiná barva: odstíny modré, červené, šedé, ad.
Kolik stojí oblek pro ženicha? Oblek pro ženicha stojí přibližně 6.000 až 15.000 Kč.

Odebírat
Upozornit na
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments