svatební fotograf

Většina fotografů u svatebních obřadů nevnímá směr světla. A vy?

Vnímat světlo, umět ho zhodnotit a pracovat s ním by mělo patřit mezi základní dovednosti každého fotografa. Světlo má pro fotografy čtyři důležité vlastnosti: směr, intenzitu, kvalitu a barvu. V tomto článku se podíváme zejména na první z vlastností: směr světla. Jádrem fotografování svatebních fotografů jsou obřady, a tak si ukážeme působení směru světla právě na nich.

Základní schémata pro vstup světla u svatebních obřadů

Vytvořil jsem šest schémat, která znázorňují základní vstupy světla ke svatebním obřadům. Žlutá strana ve schématu označuje vstup světla, například okna do svatební síně. Ženich, nevěsta a svatební hosté jsou v každém schématu otočení směrem dolů. Svatební fotograf může klasicky stát vedle oddávajícího na pozici A nebo B (ale samozřejmě se většinou pohybuje). Pojďme si jednotlivá řešení světla rozebrat detailněji.

Šest základních schémat řešení světla u svatebních obřadů
Šest základních schémat řešení světla u svatebních obřadů (sedmé běžné schéma by mohlo být osvětlení pouze lustry ze stropů). Žlutá strana schématu znázorňuje vstup světla. Ženich, nevěsta a svatební hosté jsou v každém schématu otočení tváří směrem dolů.

1. schéma

schéma světla svatebního obřadu
Schéma svatebního obřadu, kde světlo vstupuje zepředu

Hlavní světlo vstupuje zepředu, osvětluje obličeje ženicha a nevěsty, příkladem tohoto typu osvětlení jsou obřadní místa:

Jedná se o typ osvětlení, které se snadno fotografuje. Pokud je světlo měkce rozptýlené (např. oknem), tzn. není příliš ostré (venku od přímého slunce), tak se jedná o lichotivé světlo pro ženicha a nevěstu, které jim přirozeně osvětlí tváře zepředu a potlačí i kdejakou vrásku a nerovnost pleti (na rozdíl od dramatičtějšího bočního osvětlení).

Pokud je tento typ osvětlení venku a lidé se dívají přímo ke slunci, nutí to samozřejmě lidi mračit se a přivírat oči.

Pokud mezi sluncem a lidmi stojí nějaká překážka, je potřeba si dávat pozor, aby nevrhala na část těla nebo na jednoho z páru (ženicha nebo nevěstu) stín. Takovou obvyklou překážkou je větev stromu nebo slavobrána.

Další nepříjemností může být rychlý úbytek intenzity světla směrem od okna, protože intenzita světla klesá velice rychle se čtvercem vzdálenosti. Pokud nevěsta a ženich stojí blízko ke zdroji světla (před oknem), tak zákonitě svatební hosté za nimi jsou daleko méně osvětlení a při expozici měřené na nevěstu a ženicha se snadno stane, že hosté a zadní část místnosti se skryje na fotografii ve tmě. Nejjednodušším řešením je nefotografovat za každou cenu celou velkou scénu (všechny lidi dohromady), ale rozdělit ji na menší části, tj. vyfotografovat svatební hosty na samostatných fotografiích a přizpůsobit jim expozici.

Svatební fotograf může stát v pozicích A i B (viz schéma), z hlediska světla se od sebe situace nijak neliší.

2. schéma

schéma světla svatebního obřadu
Schéma svatebního obřadu, kde světlo vstupuje zepředu a z boku

Hlavní světlo vstupuje zepředu a/nebo z boku, osvětluje obličeje ženicha a nevěsty zepředu a z boku, příkladem tohoto typu osvětlení je obřadní místo:

Jedná se o situaci, kdy máme např. okna na dvou sousedících stranách obřadního sálu. V praxi z jedné strany vstupuje intenzivnější světlo než ze druhé (v závislosti na poloze slunce), takže se ve výsledku může blížit schématu 1 nebo 3. V porovnání se zbývajícími dvěma stěnami bez oken jsou ale obě strany s okny zdrojem mnohem silnějšího světla než ostatní stěny, které světlo jen v určité míře odráží.

Fotograf si může vybrat, jestli bude fotografovat z pozice A nebo z pozice B (viz obrázek se schématem). Pozice A odkrývá fotografovi pohled na více osvětlenou část osob. Tento typ osvětlení způsobuje, že osoby působí silněji (hmotněji) než při fotografování z pozice B, kde se osvětlená strana těl od fotografa odvrací a fotograf vidí větší část zastíněné části těl (stín opticky zeštíhluje). Teoreticky může být někdy výhodnější fotit z jedné strany, někdy z druhé, v závislosti na požadovaném vzhledu fotografií a typu postav nevěsty a ženicha. Pokud svatební fotograf dokáže vnímat směr světla, může ho v této situaci dobře využít pro svůj prospěch. V praxi situaci hodně ovlivní i jaké je na obou stranách vidět pozadí.

3. schéma

schéma světla svatebního obřadu
Schéma svatebního obřadu, kde světlo vstupuje z boku

Hlavní světlo vstupuje z boku, osvětluje bok ženicha a nevěsty, příkladem tohoto typu osvětlení jsou obřadní místa:

Jedná se o dramatický typ osvětlení, který je zajímavý pro muže, pro dámy už ale tak lichotivý nebývá. Boční typ osvětlení zvýrazňuje všechny vrásky a nerovnosti na obličeji.

Při bočním osvětlení je potřeba dávat si pozor na to, že intenzita osvětlení klesá se čtvercem vzdálenosti. To se nepříjemně projevuje u malé vzdálenosti od zdroje světla. Pokud např. postavíte nevěstu a ženicha bokem přímo k oknu, jeden z nich, který bude stát ve větší vzdálenosti od okna, bude výrazně tmavší. Čím dále od okna lidi postavíte, tím bude rozdíl mezi jejich nasvícením méně výrazný.

Stát se může i to, že jeden z páru zastíní svého partnera/ku.

Pro svatební fotografa bývá jednodušší fotit z pozice A, protože se snadno určuje expozice, pozadí za lidmi bývá tmavší než lidé, takže lidé lépe vyniknou. Postavy ale budou působit plochým dojmem a toto řešení nebývá výtvarně nejlepší. Navíc toto osvětlení dělá osoby opticky silnějšími, to je žádoucí jen ve velmi výjimečných případech.

Odvážnější je pozice svatebního fotografa v místě B, která může vést k lepšímu modelování postav, dramatičtějšímu vzhledu a zeštíhlujícímu efektu. Záleží, jak hodně boční světlo přesahuje dopředu, tím myslím jak hodně dokáže osvětlit tváře ženicha a nevěsty. Může se stát, že okna jsou spíše v zadní části místnosti, vytvářejí pro postavy snoubenců pouze zadní osvětlení (světlé obrysy postav), a tak tváře nevěsty a ženicha zůstanou ve stínu. V tomto případě může být výhodné přisvětlit si stěnu místnosti před nevěstou a ženichem odraženým bleskem a vytvořit si vlastně situaci z výše popsaného schématu č. 2.

Pozice B může být náročnější na fotografování i z toho důvodu, že se může jednat o focení přímo do protisvětla, takže méně zkušený fotograf by mohl chybně exponovat (typicky by mohl přijít problém chybného podexponování). Také by to mohlo způsobit problém s ostřením a v případě silného protisvětla s kontrastem. Silnému protisvětlu je lepší se vyhnout, pokud nechcete vytvořit např. siluety.

4. schéma

schéma světla svatebního obřadu
Schéma svatebního obřadu, kde světlo vstupuje z boku a zezadu

Hlavní světlo vstupuje z boku a zezadu, osvětluje bok a záda ženicha a nevěsty, příkladem tohoto typu osvětlení jsou obřadní místa:

V praxi platí, že z jedné strany vstupuje silnější světlo než z druhé, buď se tedy jedná o schéma 3 nebo 6. Pro výběr pozice svatebního fotografa A nebo B platí to samé jako v předchozím schématu 3.

Opět platí, že v první řadě je potřeba se vyhnout silnému protisvětlu, které by způsobovalo technické potíže při fotografování. Případně může být vhodné uměle si přisvětlit zadní část místnosti (ke které jsou otočení snoubenci), aby světlo pěkně osvětlilo tváře nevěsty a ženicha.

5. schéma

schéma světla svatebního obřadu
Schéma svatebního obřadu, kde světlo nevstupuje z čelní strany

Hlavní světlo vstupuje zezadu a z boků, osvětluje záda a boční strany ženicha a nevěsty, příkladem tohoto typu osvětlení jsou obřadní místa:

Venkovní obřady mívají jeden nešvar, a to ten, že se orientují pod velké košaté stromy. Vypadá to hezky, ale z hlediska směru světla je to průšvih, protože svatebčané jsou otočení nejhorším způsobem, a to obličejem směrem do stínu. Další problém vzniká tehdy, kdy ženich s nevěstou stojí ve stínu stromu a svatební hosté se pod strom už nevejdou, takže sedí na slunci. Ženich s nevěstou jsou tak v porovnání s hosty výrazně tmavší a hosté jsou navíc daleko kontrastnější (v tvrdém slunečním světle), co se týče ostrých stínů a světel na jejich postavách. Pokud je to možné, doporučuji svatební obřady pod stromem orientovat opačným směrem, tj. směrem obličejů od stromu. Tato orientace má kromě řešení světla další výhodu: na většině fotografií ze svatebních obřadů není vidět to, co se nachází před nevěstou a ženichem, ale naopak to, co je za nimi. Fotografie tedy budou i s pěkným stromem v pozadí.

Při osvětlení podle tohoto 5. schématu stojí za zvážení použití blesku, nebo alespoň nějaké velké bílé dekorativní plachty, která by sloužila jako plocha odrážející světlo.

6. schéma

schéma světla svatebního obřadu
Schéma svatebního obřadu, kde světlo přichází pouze zezadu

Hlavní světlo vstupuje zezadu (protisvětlo), osvětluje záda ženicha a nevěsty, příkladem tohoto typu osvětlení jsou obřadní místa:

Toto bývá technicky nejtěžší typ osvětlení svatebního obřadu. Přímé protisvětlo snižuje kontrast fotografií a ztěžuje ostření. Fotograf musí být také natolik zkušený, aby dokázal expozici posunout do správných hodnot. Automatika fotoaparátu se totiž snaží o expozici střední šedé, a tak by sama o sobě vyfotila scénu výrazně tmavou.

Kreativní fotografové mohou protisvětlo využít k vytvoření černých siluet proti bílému pozadí, tradičně nejvhodnější se pak jeví černobílé zpracování fotografie. Pokud ale novomanželé nedostanou zároveň žádnou klasičtější fotografii, kde jim jde vidět do tváří, pak je otázka, jak bude nevěsta s výsledkem spokojená :-)

Snažte se fotit co nejvíce ze strany, abyste se vyhnuli přímému intenzivnímu protisvětlu. Použijte pokud možno blesk, ideálně odrazem od stěny za vámi, aby byl zdroj světla dostatečně velký, tj. aby nevrhal ostré stíny.

7. schéma

Poslední obvyklá varianta je taková, že světlo nepřichází ze stran, ale jen ze stropu. Typicky se jedná o místnost bez oken, kde jediným osvětlením jsou stropní lustry. Takový směr světla není ideální a bývá vhodné ho opravit bleskem fotografa. Bleskem se dá napravit jak směr, kvantita, kvalita ale i barva světla.

Příkladem takového místa může být:

Umělé osvětlení v místnostech

V některých obřadních svatebních síních se setkávám s naprosto nevhodným typem umělého osvětlení. Snad nejhorším případem je Libeňský zámek (MČ Praha 8). Tam stojí nevěsta a ženich přímo pod velkým lustrem se žlutými žárovkami. Z boku (spíše za zády ženicha a nevěsty) přichází velkými okny do místnosti modré světlo. Dochází tak k velice nepříjemnému mísení barev světla, snoubenci jsou z boku „modří“, hlavy snoubenců jsou ale výrazně žluté. Nejjednodušší korekcí barev je převod fotografie do černobílé podoby. To ale situaci stejně nezachrání, protože směr umělého osvětlení shora vrhá do očí, pod nos a bradu nelichotivé stíny. Barva a směr světla jsou tedy nevhodné, nejlepší by bylo umělé osvětlení před obřadem zcela zhasnout nebo postavit ženicha s nevěstou do jiného místa, jinam než přímo pod lustr. Pokud svatební fotograf nemá možnost přizpůsobit parametry daného místa, nejlepším řešením je šikovné použití blesku, se kterým se při správném použití často dají opravit (částečně nebo úplně) všechny čtyři vlastnosti světla.

Někde není situace s mísením barev tak zřetelná, místo lustru se používají zářivky s jinou než denní barvou světla. Takto je osvětlená i přes den obřadní síň Úřadu Městské části Praha 15.

Diskuze o světle na svatebních obřadech

Znáte nějaké místo pro svatební obřad, kde se vám z hlediska řešení světla dobře fotí? Je naopak nějaké místo, kde jste měli se světlem nějaké problémy? Dejte vědět dole v diskuzi.

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Více informací ke schématům řešícím směr světla na svatebních obřadech. […]