svatební fotograf

Jak by měl fotograf jednat s náročnými klienty

Na světě jsou různí lidé. Svatební fotograf se proto dříve nebo později setká se snoubenci, kteří nejsou úplně jeho "krevní skupina". Profesionální fotograf by měl umět jednat se všemi lidmi. Je ale nezbytně nutné být otevřený všem příchozím zakázkám?

Kdo je pro fotografa náročný klient?

Náročným klientem tady myslím člověka, který poptává náročnou zakázku. Nemusí to být tedy nutně člověk, který by byl přílišný perfekcionista, měl spoustu požadavků, byl arogantní nebo nespolehlivý. Může to být jednoduše kterákoli zakázka, na kterou fotograf není dostatečně připravený, a proto od konkrétního fotografa vyžaduje nadstandardní dávku úsilí, času nebo energie:

 • mnohem větší svatba (stovky svatebních hostů), než na kterou je fotograf zvyklý
 • technicky náročná zakázka, která nevyhovuje technickému vybavení nebo současným znalostem fotografa
 • hodně vzdálené svatby, které od fotografa vyžadují nadstandardně dlouhou dobu cestování nebo i zahraniční lety
 • atd., příkladů zvýšené náročnosti by se dala vyjmenovat celá řada

Důležité je uvědomit si, že náročnost se vždycky vztahuje k určitému konkrétnímu fotografovi. Co je pro někoho náročné, pro jiného fotografa může být hračkou. Nic jako špatní nebo dobří zákazníci nejsou. Jde jenom o to, jak je na ně poskytovatel služby připravený, jestli s nimi dokáže komunikovat a splnit jejich přání. Stejně jako jsou různí klienti, různí jsou i fotografové, takže co nemusí vyhovovat jednomu fotografovi, může být žádoucí pro jiného.

Jak opustit boj ještě před jeho začátkem

Někdy může být výhodné opustit boj, ještě než vůbec začne. Pokud špatně snášíte konflikty a můžete si dovolit vybírat si zakázky, pak je nejlepší varianta rizikovou zakázku odmítnout. Musíte ale takovou poptávku odhalit včas. Jak poznat náznaky problémů v e-mailové komunikaci, jsem psal už v minulém článku. Ideální je ale nezávazné osobní setkání s potenciálními klienty, kde spolu snadno zjistíte, jestli máte společné představy a cíle.

Co tě nezabije, to tě posílí

Náročného klienta můžete považovat i za výzvu. Pokud narazíte na něco, co jste dosud ještě neřešili, může vás splnění zakázky posunout dopředu ve vašem osobním rozvoji. Můžete pak získat více zakázek, naučit se něco nového nebo prostě jen získat zajímavou zkušenost.

Co víc, odmítnout zakázku může znamenat přijít o peníze – a kdybychom před všemi klienty jen utíkali, asi bychom se nikdy nestali úspěšnými podnikateli.

Co tě neposílí, to tě oslabí

Někdy ale platí staré známé „pro dobrotu na žebrotu“. Můžete se pro svoje klienty rozkrájet, splníte jim první poslední, věnujete jim třikrát více času než je u vás průměrný čas na zakázku, a přesto za sebou nezanecháte spokojené klienty. Jak se to může stát?

Nejspíš jste nenašli společnou řeč, měli jste pravděpodobně už od začátku rozdílné představy. Pokud už dopředu jasně vidíte, že si se snoubenci nebudete rozumět, že chtějí úplně něco jiného, než jste ochotní nebo schopní jim dodat, tak stojí za to couvnout. Jinak by to nepřineslo nic jiného než trápení pro obě strany. Klienti by nebyli s fotkami spokojení a pro fotografa to v důsledku může znamenat veřejnou recenzi nespokojeného zákazníka a šíření negativních ohlasů.

Jak se připravit na náročné klienty

Velice důležitá je prevence. Předcházet nedorozuměním, vyzvědět od klientů všechna přání už před ujednáním zakázky a na druhou stranu jako fotograf všechno co nejlépe vysvětlit.

Nastavit reálná očekávání klientů je základ celého úspěchu komunikace s klienty.

Smlouva o svatebním fotografování

Ty nejzásadnější věci ohledně pravidel zakázky řeší smlouva nebo dohoda o svatebním fotografování. Obsahem je cena za službu, doba fotografování, co fotograf klientům dodá za výstup (formát a počet fotografií,…), datum focení, atd. Smlouva zajišťuje právní oporu fotografovi i klientům. Co je ale nejdůležitější: obsah písemné dohody opět jasně nastavuje očekávání. To, co se některým lidem může zdát jako samozřejmé, může být pro jiné lidi překvapením. Je proto nutné všechno nejdůležitější v dohodě zmínit, aby zbytečně nedošlo k budoucím nepříjemnostem, a to v žádné (jakkoli výjimečné) situaci.

Co je psáno, to je dáno

Písemná dohoda je navíc užitečná v tom, že jasně dokazuje, co bylo sjednáno. S klienty můžete jednat rok před svatbou a během té doby se může jednoduše stát, že zapomenou, o čem jste mluvili. Co je psáno, to je dáno. Stačí nahlédnout do písemnosti a tím se zabrání výmluvám typu „Já ale myslel…“

Klient dopředu neví, co přesně chce

Je dobré si uvědomit, že snoubenci mají před sebou (obvykle) první svatbu a jednají poprvé s profesionálním fotografem, často nemají přesnou představu o fotografování a zpracování fotek. V okamžiku před svatbou klienti přesně nevědí na co se ptát, co si přát a jaká je vlastně ta jejich představa (to je klasický zákazník ve všech oborech, nejen v oboru fotografování).

Proto je důležitá role profesionála v oboru, ostříleného fotografa, který zákazníkům sdělí všechny základní věci i bez toho, aby se na ně ptali. Protože musí mít jistotu, že nastaví jejich očekávání reálně. Aby věděli, jakou kvalitu a kvantitu výstupu očekávat. Zároveň se fotograf musí umět snoubenců ptát, dozvědět se od nich všechna přání, která mohou mít zásadní vliv na úspěch splnění zakázky svatebního fotografování.

Příklad: Foťte mě pouze z levé strany

V první řadě je potřeba pozorně naslouchat přání klientů, nepřehlížet jejich náznaky a pokud mlčí, tak se jich ptát.

 1. Například:
  Otázka fotografa: „Máte nějakou obavu nebo přání, co se týká fotografování?“
  Odpověď klienta: „Přeji si, abych byl fotografovaný pouze z levé strany.“
 2. Hned nato bychom měli zjistit PROČ má klient takové přání (třeba má na druhé straně obličeje jizvu, která by se mohla jen jednoduše odstranit retuší, takže se toho obává zbytečně).
 3. Měli bychom vysvětlit, jak probíhá fotografování standardně. Zákazník může mít totiž představu, že si každý člověk přeje takové věci, že je to normální. Minimálně by měl být poučený o tom, kolik času zabere detailní retuš obličeje.
 4. Pokud je přání klienta nestandardní a přinese pro fotografování nějaká omezení, potíže nebo zvýšení ceny za službu, je potřeba s tím zákazníka už dopředu seznámit. Fotografování člověka jen z omezeného úhlu může např. významně snížit kreativitu fotografií a výslednou různorodost snímků. Navíc se může stát, že pokud chce nevěsta fotit jenom z jedné strany, bude se na to přehnaně soustředit v průběhu celého fotografování a tudíž se nebude umět uvolnit, nebude se umět ani soustředit na svého partnera.
 5. Možná to nakonec všechno klient uzná a dá přednost větší různorodosti fotografií před svým původním požadavkem. Pokud si klient bude stále stát za svým, buď můžete jeho požadavek akceptovat (a skutečně se pak o to při focení snažit), nebo říct, že to dělat neumíte/nechcete. Záleží pak na vzájemné dohodě, jestli se i přesto domluvíte na zakázce, nebo jestli je ta věc natolik zásadní, aby byla důvodem odmítnutí smlouvy.

Vaši nároční klienti?

Přáli si něco nestandardního vaši klienti? Stalo se vám někdy, že jste svatební fotografování odmítli jen kvůli tomu, co po vás snoubenci žádali? Dejte vědět dalším čtenářům dole v komentáři ;-)

Na podobné téma jsem napsal

Odebírat
Upozornit na
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments