svatební fotograf

Znaky pomíjivosti ve fotografii

Význam latinského slova vanitas odkazuje k marnosti, k pomíjivosti majetku a pozemského života, na jeho bezvýznamnost. Tak například na obrazech se zátiším má hmyz svůj symbolický smysl - moucha na ovoci vyjadřuje myšlenku vanitas.

Více se k vanitas dočtete ve Wikipedii.

Vanitas ve fotografii

Zamýšlel jsem se nad tím, jak zachytit téma vanitas ve fotografii. Možná ho můžeme zobrazit vysokou mírou rozostření, třeba i celé fotografie. Obsah fotografie dává divákovi velký prostor k fantazii a k domyšlení obsahu a příběhu, protože objekty se na fotografii ztrácí buď v rozostření, ve tmě nebo naopak v silném světle, částečně se skrývají za jinými objekty (lidská postava může být otočená zády, tvář zakrytá vlasy atd.). Fotografie hovořící o pomíjivosti může mít silnou a širokou tmavou vinětaci v rozích, velkou míru hrubého šumu, prolnutí více obrazů přes sebe, desaturované barvy – nebo je celá ve škále šedi.

Vanitas podle mě vyvolává vzpomínky na dětství, na pomíjivé okamžiky života, na kdysi navštívená místa, ke kterým se pojí silné citové pouto autora. Místa, která bývala kdysi přeplněná, ale nyní zejí prázdnotou – může se jednat i o proměny v řádu století (trosky hradů), roků (opuštěná místnost rodného domu), ročních období (ztichlá zimní krajina) ale třeba i hodin (prázdný noční Karlův most).

Téma vanitas by mělo být hluboce procítěné a jeho znaky se mohou objevovat v různých žánrech (architektura, krajina, dokument, portrét, akty…). Může být doplněno citací básně, Bible, atp., může být ale i zcela tiché. Fotografie jsou klidné (tomu nejlépe odpovídá harmonický čtvercový formát), zasněné, zamyšlené, nostalgické, usmířené, naplněné láskou pro drobnosti; pro někoho však mohou být smutné, děsivé až hororové. Nádherná díla, ve kterých je podle mě cítit duch vanitas, tvoří janine. Sám jsem se v minulosti taky párkrát snažil zobrazit pomíjivost – Vanitas Petr Doležal.

Typické příklady objektů vanitas

 • Plamen svíčky / zhasnutá svíce se steklým voskem / dým stoupající z knotu
 • Proměnlivá oblaka / bouřková mračna / světlo prosvítající z průrvy mračen
 • Pták v letu
 • Sochy s tváří vyjadřující emoce – oprýskaní, poničení, němí svědci mnoha událostí
 • Stromy s holými větvemi / opadané listí
 • Stopy ve sněhu / v blátě / v písku
 • Tající rampouchy / tající sněhuláci na louce, která je už bez sněhu
 • Mořská vlna / vlna tříštící se o skály
 • Stíny – stíny čehokoliv, zejména stíny lidských postav
 • Odrazy lidí v zrcadle, ve zčeřené vodní hladině, v čemkoli
 • Unikající vodní pára
 • Zpustošená krajina (nikoli lidskou civilizací, ale přírodními silami, kalamitami)
 • Odkvetlá květina / uschlý, uvadlý květ
 • Trosky hradů / zchátralé domy, chatrče
 • Smetiště / detaily optimistických marketingových sloganů na obalech vyhozených produktů
 • Paprsek světla / světlo snad v kterékoli podobě / třpyt na vodní hladině, na listech…
 • Objekty ve větru, např. kadeře vlasů, poletující pírka, chmýří pampelišek
 • Kapající voda
 • Obnošené boty / zašpiněné nebo seprané kusy oblečení
 • Objekty pevně spjaté s člověkem, ale v době focení bez člověka – prázdné pracoviště, místnosti po bouřlivé párty…
 • Silnice bez automobilů
 • Jezdící automobily bez řidičů (úprava v postprocesu)
 • Silněji rozostřený ženský akt / rozostřené portréty / postavy stojící v pozadí
 • Lidský smích – buď klasicky nebo doprovázen něčím znepokojivým, třeba člověk bez ruky, oči ve tmě…
 • Hrající si děti
 • Bubliny z bublifuku, odraz dětí v bublinách
 • Pohybem rozostření lidé na rušném místě (dlouhá závěrka ze stativu, statické objekty zůstávají ostré)
 • Módní figuríny za výlohou
 • Člověk se skrytou tváří (ve tmě, pod vlasy, za dlaněmi) – přesná podoba tváře nesmí být vidět, individualita je potlačená, člověk je nevýznamný a pomíjivý / lidé s deštníky v dešti, nelze jim nahlédnout do tváří
 • Masky (divadelní, plesové, škrabošky…), kostýmy
 • Obecně všechny pomíjivé tvary (dým, voda, mraky)
 • Drobné osamělé siluety postav uprostřed přírody, pod mohutnými stromy, v katedrálách atp.

Podobných objektů vanitas je určitě více, a když se na fotografii vyskytují třeba ve větším počtu, můžou celou myšlenku pomíjivosti umocnit. Díla fotografa mohou nést některé znaky vanitas i bez vědomého rozhodnutí autora.

Zaujalo vás pojetí vanitas? Napadla vás k tématu nějaká pomíjivá myšlenka? Zanechte dole komentář.

Odebírat
Upozornit na
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments